Droom Kindercoaching
Rode laarsjes - Droom kindercoaching
Uw zoon of dochter …

››  heeft moeite met in slaap vallen.

››  wordt snel boos.

››  voelt zich vaak verdrietig.

››  wil niet naar school.

››  piekert heel veel.

››  is bang.

››  wil het liefst de hele dag gamen.

Of… u voelt op een andere manier dat uw kind niet lekker in zijn vel zit.

Dit is niet meteen heel erg. Opgroeien is een proces en hierbij komt ieder kind moeilijke momenten tegen. Juist door deze momenten goed te doorstaan, kan hij of zij zichzelf verder ontwikkelen en zijn of haar eigen identiteit vormen. Moeilijker wordt het wanneer het niet bij een fase blijft, maar wanneer het ‘niet lekker in je vel zitten’ meer regel dan uitzondering is en u als ouder niet meer weet hoe u ermee om moet gaan. Of wanneer er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is, bijvoorbeeld scheiding of verlies van een dierbare.

Hiernaast speelt mee dat onze kinderen opgroeien in een snel veranderende, multiculturele maatschappij. En dat zij via (social) media in aanraking komen met veel invloeden van buitenaf. Zij moeten hierdoor wel heel sterk in hun schoenen staan om bij zichzelf te kunnen blijven en toch hun eigen weg te blijven volgen. Maar hoe doe je dat?

Ik werk in mijn coachpraktijk volgens een 3-stappenplan, dat parallel loopt met de ontwikkeling en het leerproces van het kind.
Kermis in mijn hoofd - Droom kindercoaching
Kindercoaching
DROOM kindercoaching werkt volgens een 3-stappenplan, dat parallel loopt met de ontwikkeling en het leerproces van het kind.
Droom kindercoaching
Contact
DROOM kindercoaching, Lent
Joyce Deckers
Tel: 06-20604655
info@droomkindercoaching.nl